top of page

פוריות

  • תלוי בפרוצדורה

תיאור השירות

אני מספק טיפולי רבייה של סוסים, כולל טיפול בזכרים, הכנסת סוסות להריון, מעקב ובדיקות הריון, כל הטיפולים הנחוצים לאורך ההריון, וסייחים ילודים.


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page