top of page

כירורגיה

  • תלוי בפרוצדורה

תיאור השירות

אני מבצע תפירות וניתוחי חירום בשטח, תיקונים פלסטיים והורדת מסות, בהתאם למגבלות של מה שניתן לבצע בשטח.


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page