כירורגיה

  • תלוי בפרוצדורה

Service Description

אני מבצע תפירות וניתוחי חירום בשטח, תיקונים פלסטיים והורדת מסות, בהתאם למגבלות של מה שניתן לבצע בשטח.